Monthly Archives: December, 2016

hướng dẫn chuyển file pem thành ppk của amazon

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/putty.html

Click mobile

Giờ trang web hầu hết có thể sử dụng cho mobile.
Bài viết này chỉ chú ý về sử dụng click.
Continue Reading

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.