Monthly Archives: October, 2017

Giải nén thư mục có tên file tiếng Nhật

Bình thường các tên file tiếng Nhật khi giải nén đều bị lỗi font.
Continue Reading

Mặc định permisions của file cached

Khi làm với shell của cake , sẽ gặp trường hợp shell bị xung đột các file trong tmp
vì shell thì thường chạy với user khác so với user khi chạy web
nên các file tmp nó bị permission denied
Continue Reading

Cài đặt SonarQube trên MacOs

Bài viết hướng dẫn cài đặt SonarQube trên hệ điều hành MacOs
Continue Reading

Hướng dẫn dùng certwatch trong server linux

Certwatch là 1 tool của linux, dùng để thông báo cho admin khi chứng chỉ ssl sắp hết hạn

certwatch là tool đi kèm với gói crypto-utils

Continue Reading

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.