Thủ Thuật CMD _ CD vào thư mục nhanh trên windows

Để có thể cd vào thư mục một cách nhanh nhất trên windows
Continue Reading

CSS Grid là gì ? Cùng tìm hiểu về CSS Grid

Khi ứng dụng web ngày càng trở nên phức tạp hơn, chúng ta cần có cách tự nhiên hơn nữa để dễ dàng thực hiện viết layout cao cấp. Và như vậy, với CSS Grid Layout Module, ta sẽ có một giải pháp mới để tạo layout, nhanh và hiệu quả hơn nữa.

Trong bài giới thiệu, ta sẽ được làm quen với tính năng CSS còn khá mới này, tìm hiểu các dạng trình duyệt được hỗ trợ, kèm theo một số ví dụ về cách hoạt động của nó.
Continue Reading

Tạo key google map api javascript

Khi trang web public mà có google map, chúng ta cần tạo key api javascript.
Continue Reading

Giải nén thư mục có tên file tiếng Nhật

Bình thường các tên file tiếng Nhật khi giải nén đều bị lỗi font.
Continue Reading

Mặc định permisions của file cached

Khi làm với shell của cake , sẽ gặp trường hợp shell bị xung đột các file trong tmp
vì shell thì thường chạy với user khác so với user khi chạy web
nên các file tmp nó bị permission denied
Continue Reading

Cài đặt SonarQube trên MacOs

Bài viết hướng dẫn cài đặt SonarQube trên hệ điều hành MacOs
Continue Reading

Hướng dẫn dùng certwatch trong server linux

Certwatch là 1 tool của linux, dùng để thông báo cho admin khi chứng chỉ ssl sắp hết hạn

certwatch là tool đi kèm với gói crypto-utils

Continue Reading

Hướng dẫn cài đặt SonarQube – Công cụ test code

Sonarqube là công cụ giúp lập trình viên kiểm tra code của mình đã tốt chưa, nếu có bất kì lỗi nào vi phạm hay có nguy cơ vi phạm nguyên tắc (chuẩn chung) thì nó sẽ giúp ta cảnh báo và đưa ra suggest để sửa, dần dần trong quá trình code mình sẽ hình thành thói quen và không mắc lỗi nữa.
Continue Reading

Cài đặt nodejs lên aws

http://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/developer-guide/setting-up-node-on-ec2-instance.html

Xóa comment trong html, đếm số thẻ tag trong html

// Remove unwanted HTML comments
function remove_html_comments($content = '') {
	return preg_replace('/<!--(.|\s)*?-->/', '', $content);
}
 //get count tag in html
 function getCountTagInHtml($content,$tag) {
  $c = 0;
  if(trim($content)!=""){
    try {
      $dom = new DOMDocument;
      $dom->loadHTML($content);
      $c = $dom->getElementsByTagName($tag)->length;
    } catch (Exception $exc) {
    }
   }
  return $c;
 }

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.