Category Archives: Server linux

Hướng dẫn dùng certwatch trong server linux

Certwatch là 1 tool của linux, dùng để thông báo cho admin khi chứng chỉ ssl sắp hết hạn

certwatch là tool đi kèm với gói crypto-utils

Continue Reading

Hay dùng trong server

Xem dung lượng sử dụng của server
Continue Reading

Logrotate

LOGROTATE là một tiện ích tuyệt vời trên Linux giúp đơn giản hóa việc quản lý log files trên hệ thống, bao gồm xoay vòng file log, di chuyển, nén, gửi tự động… Rotate (xoay vòng) ở đây có thể hiểu là tiến trình xử lý file log cũ theo quy định trước đó (xóa/nén/move) đồng thời tạo ra file log mới.
Continue Reading

Cho phép apache chạy script python (CGI)

Bài hướng dẫn này dựa theo server ubuntu 14.04. Tham khảo.
http://httpd.apache.org/docs/current/howto/cgi.html

Continue Reading

Hướng dẫn tạo certificate cho domain bằng let’s crypt trên ubuntu, apache

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-apache-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-14-04
Continue Reading

Cài đặt font chữ Nhật cho phần tạo file pdf

Khách hàng yêu cầu bạn tạo ra file pdf nhưng lại có chữ tiếng Trung, tiếng Nhật. Sau khi cài các thư viện rồi tạo ra giao diện rất ổn, bạn chợt nhận ra mất chữ.
Continue Reading

Chỉnh cấu hình cho việc upload file lớn bằng htaccess

Khi bạn sử dụng form upload thường xảy ra vấn đề, server không cho phép upload large file.(guide này chỉ áp dụng cho php)
Continue Reading

Cấu hình replication mysql ubuntu

Cái này mới cài đặt được, tuy kinh nghiệm không có nhiều nhưng cũng có xảy ra 1 lỗi nhỏ nhặt.
Trước tiên cần có 2 server ubuntu. Ở đây mình dùng 12.04, các phiên bản mới hơn tương tự.
Continue Reading

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.