Category Archives: SonarQube

Cài đặt SonarQube trên MacOs

Bài viết hướng dẫn cài đặt SonarQube trên hệ điều hành MacOs
Continue Reading

Hướng dẫn cài đặt SonarQube – Công cụ test code

Sonarqube là công cụ giúp lập trình viên kiểm tra code của mình đã tốt chưa, nếu có bất kì lỗi nào vi phạm hay có nguy cơ vi phạm nguyên tắc (chuẩn chung) thì nó sẽ giúp ta cảnh báo và đưa ra suggest để sửa, dần dần trong quá trình code mình sẽ hình thành thói quen và không mắc lỗi nữa.
Continue Reading

Copyright © 2018. Powered by WordPress & Romangie Theme.