SonarQube

Cài đặt SonarQube trên MacOs

Bài viết hướng dẫn cài đặt SonarQube trên hệ điều hành MacOs

Môi trường cài đặt: macOS Sierra 10.12.6
Requirement : Brew command line https://brew.sh/
JDK8
SonarQube
sonar-scanner

Bước 1: Cài đặt Brew (https://brew.sh/)
Mở Terminal prompt lên và paste đoạn sau vào và ấn Enter

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Bước 2: Cài đặt Java. Lưu ý ở phiên bản hiện tại Sonar chạy tốt với JDK 8 trở lên, tuy nhiên thì bản 8 sẽ ổn định hơn, bản 9 mới nhất còn gặp một số lỗi nên ta chỉ cần cài JDK8 là ổn

brew cask install java@8

Bước 3: Cài đặt sonarqube và sonar-scanner

brew install sonarqube
brew install sonar-scanner

NOTE: có thể vào trang http://formulae.brew.sh/ để tìm thông tin các package mà brew hỗ trợ cài đặt

Sau khi cài đặt xong open terminal lên và chạy lệnh

sonar console

Lúc này server sonar sẽ được bật lên và truy cập vào http://localhost:9000 với account mặc định là (admin/admin).
Việc tiếp theo thì giống với bài viết trước . tạo ra file sonar-project.properties tại folder root của project và chạy lệnh sonar-scanner để quét