• Javascript

  Chú ý với mouse out javascript

  Với jquery, có thể dùng hover. Tuy nhiên khi bạn không sử dụng jquery mà dùng javascript. Event thay thế là mouseout khi muốn check con trỏ chuột ra ngoài vùng của 1 phần tử X. Tuy nhiên hàm mouseout vẫn bắt khi con trỏ chuột di chuyển trong vùng phần tử con của phần tử X bạn cần check.

  Chức năng bình luận bị tắt ở Chú ý với mouse out javascript
 • Android

  [Android][Widget] Sử dụng ImageView

  Dưới đây là 1 vài chú ý khi muốn hiển thị ảnh trong android (sử dụng trong file layout) :     1. Sử dụng android.support.v7.widget.AppCompatImageView thay cho ImageView mặc định :    + Thêm support compat vào gradle (ở level app) :  implementation ‘com.android.support:appcompat-v7:28.0.0’ + Sử dụng srcCompat thay cho src để định nghĩa nguồn hình ảnh     Bài viết sẽ được bổ sung khi có những chú ý mới, cảm ơn mọi người đã theo dõi.

  Chức năng bình luận bị tắt ở [Android][Widget] Sử dụng ImageView