• Uncategorized

  App Sổ thu chi – chú ý phần test xóa data cho iOS (giống Android)

  TH1: Đăng nhập tk 1 ở máy A. Sau đó tạo 1 bản ghi. Sau đó đăng nhập tk 1 đó ở máy B. -> Bản ghi vừa tạo ở máy A vẫn có bên máy B. Khi đó xóa bản ghi đó đi (xóa bản ghi trong app). Sau đó đăng nhập lại máy A nếu bản ghi đó đã được xóa thì OK TH2: Đăng nhập tk 1 ở máy A. Sau đó tạo 1 bản ghi. Sau đó đăng nhập tk 1 đó ở máy B. -> Bản ghi vừa tạo ở máy A vẫn có bên máy B. Khi đó xóa bản ghi đó đi (xóa bản…

  Chức năng bình luận bị tắt ở App Sổ thu chi – chú ý phần test xóa data cho iOS (giống Android)
 • Uncategorized

  Case Re-connect ở các màn hình

  TH Re-connect ở các màn hình, phổ biến nhất là : – Đang dùng app có cuộc gọi đến – Đang sử dụng có tin nhắn SMS, message, zalo, etc. -> xem tin xong vào lại app – Đang dùng bấm phím Home trên Device (cả android, ios) – Đang load màn hình (chuyển round hay chức năng…) bấm Home rồi vào lại – Đang dùng hết pin, sập nguồn -> sạc vào lại – Đang dùng -> sạc pin/rút sạc đang sạc ra – Đang dùng có thông báo pin yếu – Đang dùng có thông báo tới -> xem thông báo -> vào lại app – Load quảng…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Case Re-connect ở các màn hình
 • Uncategorized

  Cách thêm 1 nhân vật mới vào trong app DX

  1 . Check và thêm thông tin về nhân vật mới vào trong các file a. jp_ios_mainMenu.plist b. jp_ios_situationsInfo.plist c. jp_charaInfo.plist d. ko_ios_mainMenu.plist e. ko_ios_situationsInfo.plist f. ko_charaInfo.plist g. background.plist h. effectTypeData.plist i. ringtone.plist bằng cách đối chiếu với những nhân vật đã có sẵn ở trong app 2 . Với nhân vật thêm offline thì phải thêm data vào trong 2 file a. voice_jp.zip b. voice_ko.zip còn online thì không cần, data cần thêm thì sẽ lấy trong sdk khách đưa, khi thêm data thì sẽ thêm vào file animTable.plist, và 2 file của nhân vật ví dụ: navi.env, navi.mp3 3 . Thêm các hàm và các biến định nghĩa…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Cách thêm 1 nhân vật mới vào trong app DX
 • Uncategorized

  Fuel: lỗi crypt.php ở php 5.4

  Mô tả lỗi: Fuel\Core\FuelException [ Error ]: Crypt::verify_mac – Argument 1: Message Authentication Code is not the correct length; is it encoded? COREPATH//classes/crypt.php @ line 372 Lỗi này chỉ xảy ra với fuelphp 1.8 ở phiên bảng php 5.4 Cách sửa: 1. Nâng cấp phiên bản php 2. Sửa lại file core/classes/crypt.php Line 257: $auth = Binary::safeSubstr($message, $length - SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES_MAX); Nguyên nhân function safeSubstr gọi tới hàm substr với 3 tham số: string, start, length. Nhưng dòng code trên chỉ truyền vào 2 tham số. Với php 5.4, với mặc định length = 0 thì nó sẽ trả về null nên dẫn đến lỗi. Sửa lại function trên: $auth =…

 • Uncategorized

  Trick nhỏ làm việc với text reponsive trên mobile

  Nhiều trình duyệt di động áp dụng một thuật toán để làm cho text lớn hơn và dễ đọc hơn. Khi một phần tử có chứa text sử dụng 100% chiều rộng của màn hình, kích thước văn bản của nó sẽ tăng lên cho đến khi nó đạt đến kích thước có thể đọc được, nhưng không sửa đổi bố cục. text-size-adjust: none; dòng css trên sẽ ngăn thiết bị tự resize text. /* Text không bao giờ bị phóng to */ text-size-adjust: none; /* Text có thể được phóng */ text-size-adjust: auto; /* Text có thể được phóng theo tỉ lệ 80% */ text-size-adjust: 80%; /* Giá trị…

 • Uncategorized

  tùy chỉnh contact form to db plugins

  D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportToHtmlTemplate.php dòng 191 : in dữ liệu ra màn hình chi tiết contact D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportEntry.php giao diện màn hình chi tiết contact   D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\CF7DBPlugin.php  */ public function whatsInTheDBPage  => giao diện list hoặc giao diện chi tiết   D:\xampp\htdocs\thaiportal_wordpress\wp-content\plugins\contact-form-7-to-database-extension\ExportToHtmlTable.php dòng 279 : chỉnh hiển thị của list