Tạo key google map api javascript

mlitt creative writing aberdeen Khi trang web public mà có google map, chúng ta cần tạo key api javascript.
Continue Reading

Giải nén thư mục có tên file tiếng Nhật

annotated bibliography order mla Bình thường các tên file tiếng Nhật khi giải nén đều bị lỗi font.
Continue Reading

Mặc định permisions của file cached

law and order svu essay Khi làm với shell của cake , sẽ gặp trường hợp shell bị xung đột các file trong tmp
vì shell thì thường chạy với user khác so với user khi chạy web
nên các file tmp nó bị permission denied
Continue Reading

Cài đặt SonarQube trên MacOs

doing a wedding speech Bài viết hướng dẫn cài đặt SonarQube trên hệ điều hành MacOs
Continue Reading

Hướng dẫn dùng certwatch trong server linux

writing service in java Certwatch là 1 tool của linux, dùng để thông báo cho admin khi chứng chỉ ssl sắp hết hạn

doing homework in the library certwatch là tool đi kèm với gói crypto-utils

need help with my personal statement Continue Reading

Hướng dẫn cài đặt SonarQube – Công cụ test code

check your essay Sonarqube là công cụ giúp lập trình viên kiểm tra code của mình đã tốt chưa, nếu có bất kì lỗi nào vi phạm hay có nguy cơ vi phạm nguyên tắc (chuẩn chung) thì nó sẽ giúp ta cảnh báo và đưa ra suggest để sửa, dần dần trong quá trình code mình sẽ hình thành thói quen và không mắc lỗi nữa.
Continue Reading

Cài đặt nodejs lên aws

written discussion essay http://docs.aws.amazon.com/sdk-for-javascript/v2/developer-guide/setting-up-node-on-ec2-instance.html

Xóa comment trong html, đếm số thẻ tag trong html

// Remove unwanted HTML comments function remove_html_comments($content = '') { return preg_replace('/<!--(.|\s)*?-->/', '', $content); } //get count tag in html function getCountTagInHtml($content,$tag) { $c = 0; if(trim($content)!=""){ try { $dom = new DOMDocument; $dom->loadHTML($content); $c = $dom->getElementsByTagName($tag)->length; } catch (Exception $exc) { } } return $c; }

Cài đặt Django

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt Web Framework Django để làm việc.

Django là framework giúp cho việc xây dựng các website và phát triển ứng dụng web một cách dễ dàng nhanh chóng hơn, và ít code hơn.

Các bạn vào https://www.djangoproject.com/download/ để tìm hiểu và download.
Đầu tiên cần tải pip về để cài đặt Django. Các bạn tải pips tại https://pip.pypa.io. Tiến hành download file get-pip.py về. Các bạn nên lưu ở Desktop để dễ tìm.

Tiếp theo chúng ta bật CMD lên và chạy file get-pip.py.
Trỏ đường dẫn đến Desktop rồi chạy câu lệnh:  thesis writers in pakistan python get-pip.py
Sau khi cài xong pips ta tiến hành download Django bằng cách gõ câu lệnh:
pip install Django
Đợi một lúc để tải. Như vậy chúng ta đã cài đặt thành công Django.

Copyright © 2017. Powered by WordPress & Romangie Theme.