Laravel, PHP, Thông tin chung

Giới thiệu cách dùng Enum PHP

1 Giới thiệu Enum Enum là một kiểu dữ liệu đặc biệt, thường sử dụng cho việc định nghĩa một tập hợp cho các hằng số có giá trị cố định.Ví dụ như:– Các ngày trong tuần (Monday, Tuesday, … Sunday)– Giới tính (Man, Woman, Other)– Các mùa trong năm (Spring, Summer, Autumn, Winter)– ….Lợi ích của Enum:– Giảm các lỗi…

Tiếp tục đọc

Thông tin chung

Gửi tin nhắn slack cho khách khi dung lượng của server vượt quá bao nhiêu %

Gửi tin nhắn slack cho khách khi dung lượng của server vượt quá bao nhiêu % bằng shell bash Để gửi tin nhắn thông qua slack thì sẽ sử dụng api của slack để gửi tin nhắnThông tin về api của slack có thể tham khảo qua https://api.slack.com/#read_the_docs 1 Tạo app trên slack apiViệc sử dụng được slack api thì…

Tiếp tục đọc

Laravel, PHP, Thông tin chung

Tài liệu thành toán GMO

GMO là một cổng dịch vụ thanh toán số 1 của Nhật, Nó hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán (credit card, multipayment như pay-easy convenience-store …). Nó cung cấp đầy đủ các phương thức thanh toán chính của Nhật. Để bắt đầu làm việc với GMO api, thì bạn chỉ cần phải đăng kí một tài khoản test trên…

Tiếp tục đọc

Thông tin chung

Clone từ gitlab cho nhiều account

Do sử dụng bản miễn phí của git nên khách thường không add account của mình vào git của khách mà cho mình trực tiếp account của khách.Trước đây mình dùng svn không có vấn đề gì. Tuy nhiên hiện tại mình cũng dùng gitlab dẫn đến git đã chọn mặc định account của khách dẫn đến mình bị lỗi…

Tiếp tục đọc