Cakephp, PHP

Convert text when send mail cakephp

Nguồn: http://d.hatena.ne.jp/s-yo-ko/20101116 Khi bạn send mail trong cakephp, bạn tự nhiên thấy email vẫn gửi được nhưng phần tiêu đề tiếng Nhật hay Trung Quốc của bạn bị chuyển sang trắng. Khi đó bạn có thể khắc phục theo hàm mb_convert_encoding.

Mysql, Server linux

Cấu hình replication mysql ubuntu

Cái này mới cài đặt được, tuy kinh nghiệm không có nhiều nhưng cũng có xảy ra 1 lỗi nhỏ nhặt. Trước tiên cần có 2 server ubuntu. Ở đây mình dùng 12.04, các phiên bản mới hơn tương tự.

Cakephp, PHP

Save datetime to database Cakephp3 từ string

Cakephp rất tiện dụng khi tự động tạo cấu trúc form cho bạn khi bạn save bản ghi vào database. Tuy nhiên, đôi lúc nó sẽ khiến bạn quên đi cấu trúc định dạng cần save. Ở bài này nói đến cấu trúc datetime.