Laravel, PHP, Thông tin chung

Giới thiệu cách dùng Enum PHP

1 Giới thiệu Enum Enum là một kiểu dữ liệu đặc biệt, thường sử dụng cho việc định nghĩa một tập hợp cho các hằng số có giá trị cố định.Ví dụ như:– Các ngày trong tuần (Monday, Tuesday, … Sunday)– Giới tính (Man, Woman, Other)– Các mùa trong năm (Spring, Summer, Autumn, Winter)– ….Lợi ích của Enum:– Giảm các lỗi…

Tiếp tục đọc

Vuejs

Hướng dẫn sử dụng vue2-datepicker

Giới thiệu datepicker trong vue2: Datepicker là một thành phần có giá trị để chọn ngày trong các ứng dụng web hoặc di động và nó là một lịch bật lên nhỏ gắn với trường nhập biểu mẫu. Khi người dùng nhấp vào nó, một cửa sổ bật lên tương tác xuất hiện với các tùy chọn ngày tháng cho…

Tiếp tục đọc