Laravel, Mysql, PHP

Sử dụng View MySQL trong Laravel

Cài đặt: Tạo Migration cho view: Tạo Model cho view vừa tạo: Sử dụng: Khi này View vừa tạo sẽ được sử dụng như 1 bảng bình thường trong database Có thể sử dụng view này thay thế cho trường hợp: Hiển thị dữ liệu bảng khi Join nhiều bảng với nhau, sẽ hữu ích khi dùng cho các chức…

Tiếp tục đọc

Laravel, PHP

Ứng dụng trò chuyện Laravel Ratchet Websocket thời gian thực

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về Cách tạo Ứng dụng Trò chuyện Thời gian Thực trong Laravel 8 Framework bằng cách sử dụng Thư viện Web Ratchet. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xây dựng Ứng dụng trò chuyện thời gian thực, trong đó người dùng của chúng tôi có thể thực hiện cuộc trò chuyện…

Tiếp tục đọc

Laravel, PHP, Thông tin chung

Giới thiệu cách dùng Enum PHP

1 Giới thiệu Enum Enum là một kiểu dữ liệu đặc biệt, thường sử dụng cho việc định nghĩa một tập hợp cho các hằng số có giá trị cố định.Ví dụ như:– Các ngày trong tuần (Monday, Tuesday, … Sunday)– Giới tính (Man, Woman, Other)– Các mùa trong năm (Spring, Summer, Autumn, Winter)– ….Lợi ích của Enum:– Giảm các lỗi…

Tiếp tục đọc

Laravel, PHP, Thông tin chung

Tài liệu thành toán GMO

GMO là một cổng dịch vụ thanh toán số 1 của Nhật, Nó hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán (credit card, multipayment như pay-easy convenience-store …). Nó cung cấp đầy đủ các phương thức thanh toán chính của Nhật. Để bắt đầu làm việc với GMO api, thì bạn chỉ cần phải đăng kí một tài khoản test trên…

Tiếp tục đọc

Laravel, PHP

Laravel – Đăng nhập bằng guard

Đăng nhập bằng guard để phân chia session login ở các site khác nhau trong cùng một dự án. Khai báo guard: trong file config/auth.php khai báo các guard cần sử dụng. Sử dụng guard để đăng nhập: