iOS

Các phần kinh nghiệm về lập trình trên ios

  • Android,  iOS

    [Mobile][Resources] Quy chuẩn đặt tên resource cho ứng dụng

    Với 1 ứng dụng thì resources (ảnh, text, media …) đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên khi phát triển ứng dụng thì đôi khi việc update 1 resource nào đó là ko tránh khỏi. Việc đặt tên các resources sao cho dễ hiểu dễ update là việc rất quan trọng đặc biệt là khi ứng dụng được phát triển cho nhiều os khác nhau (android, ios…) tương ứng với nó là nhiều đội dev khác nhau. Để tiện cho việc update app cũng như update resource thì khi bắt đầu làm cần thống nhất việc đặt tên cho các resource trong app giữa các đội dev…

    Chức năng bình luận bị tắt ở [Mobile][Resources] Quy chuẩn đặt tên resource cho ứng dụng