Mysql, Server linux

Cấu hình replication mysql ubuntu

Cái này mới cài đặt được, tuy kinh nghiệm không có nhiều nhưng cũng có xảy ra 1 lỗi nhỏ nhặt. Trước tiên cần có 2 server ubuntu. Ở đây mình dùng 12.04, các phiên bản mới hơn tương tự.