Uncategorized

Case Re-connect ở các màn hình

TH Re-connect ở các màn hình, phổ biến nhất là : – Đang dùng app có cuộc gọi đến – Đang sử dụng có tin nhắn SMS, message, zalo, etc. -> xem tin xong vào lại app – Đang dùng bấm phím Home trên Device (cả android, ios) – Đang load màn hình (chuyển round hay chức năng…) bấm Home…

Tiếp tục đọc

Android

[Android] Tạo tutorial theo từng màn hình

Khi tạo hướng dẫn sử dụng cho 1 ứng dụng chúng ta có nhiều cách, 1 trong số đó là hiển thị chức năng của từng thành phần trên từng màn hình như sau :   Để làm việc này ta sẽ thực hiện theo các bước sau : 1. Thêm thư viện vào file gradle (trong cấp thư mục…

Tiếp tục đọc

Uncategorized

Cách thêm 1 nhân vật mới vào trong app DX

1 . Check và thêm thông tin về nhân vật mới vào trong các file a. jp_ios_mainMenu.plist b. jp_ios_situationsInfo.plist c. jp_charaInfo.plist d. ko_ios_mainMenu.plist e. ko_ios_situationsInfo.plist f. ko_charaInfo.plist g. background.plist h. effectTypeData.plist i. ringtone.plist bằng cách đối chiếu với những nhân vật đã có sẵn ở trong app 2 . Với nhân vật thêm offline thì phải thêm data vào trong…

Tiếp tục đọc

Cakephp

Custom form radio button Cakephp 3

Trong cakephp 3 radio button sẽ có dạng như sau <label> <input id=”#” name=”#” type=”radio” value=”1″ /> text </label> sử dụng key sau để custom lại form radio cho mục đích làm css ‘templates’ => [ ‘nestingLabel’ => ‘{{hidden}}<label{{attrs}}>{{text}}{{input}}’, ‘radioWrapper’ => ‘<div class=”radio”>{{label}}</div>’ ]

Html & Css

CSS Stripes

Chúng ta thường hay thấy background của một trang có các dòng kẻ (Stripes) có thể là kẻ ngang, chéo hoặc dọc. Đoạn css sau sẽ giúp bạn làm nó mà ko cần sử dụng ảnh. background: repeating-linear-gradient( 45deg, #606dbc, #606dbc 10px, #465298 10px, #465298 20px ); [highlighter]