Thông tin chung

Thủ Thuật CMD _ CD vào thư mục nhanh trên windows

Để có thể cd vào thư mục một cách nhanh nhất trên windows

Ngoài cách dùng tổ hợp shift + chuột phải đã có từ thời window vista để mở cmd với đường dẫn là thư mục ta chọn , giờ đây tính năng này đã bị ẩn đi trên windows 10 và muốn mở nó lên ta cần can thiệp vào regedit rất mất thời gian. Tuy nhiên vẫn còn 1 tính năng tương tự như trên áp dụng từ windows 7 trở lên đó là
Chỉ cần vào thư mục cần cd và viết “cmd” vào thanh address bar là có thể truy cập cmd với đường dẫn là thư mục ta vừa mở.
-xem ảnh

cd nhanh trên windows
cd nhanh trên windows