Vuejs

Hướng dẫn sử dụng vue2-datepicker

Giới thiệu datepicker trong vue2: Datepicker là một thành phần có giá trị để chọn ngày trong các ứng dụng web hoặc di động và nó là một lịch bật lên nhỏ gắn với trường nhập biểu mẫu. Khi người dùng nhấp vào nó, một cửa sổ bật lên tương tác xuất hiện với các tùy chọn ngày tháng cho…

Tiếp tục đọc

Test

Giới thiệu Unit Test vuejs

Giới thiệu Unit Test với Jest cho Vue component. Vue-test-unit, một thư viện VueJS testing chính thức dựa trên avoriaz, vừa mới ra lò. Nó cung cấp tất cả các tool cần thiết giúp viết unit test trong ứng dụng VueJS một cách dễ dàng. Hướng dẫn cài đặt Unit Test Jest – npm i @vue/cli-plugin-unit-jest – vue add unit-jest Thêm cấu hình vào…

Tiếp tục đọc