Html & Css, HTML5-CSS3 - Series

HTML5 – CSS – Tutorial – Step 1

Overview

HTML 5 là gì

HTML5 là một ngôn ngữ cấu trúc và trình bày nội dung cho World Wide Web và sẽ là công nghệ cốt lõi của Internet trong tương lai không xa, được đề xuất đầu tiên bởi Opera Software. Đây là phiên bản thứ 5 của ngôn ngữ HTML – được tạo ra năm 1990 và chuẩn hóa như HTML4 năm 1997 – và xuất hiện vào tháng 12 năm 2012, là 1 ứng viên được giới thiệu bởi World Wide Web Consortium (W3C). Mục tiêu cốt lõi khi thiết kế ngôn ngữ là cải thiện khả năng hỗ trợ cho đa phương tiện mới nhất trong khi vẫn giữ nó dễ dàng đọc được bởi con người và luôn hiểu được bởi các thiết bị và các chương trình máy tính như trình duyệt web, phân tích cú pháp, v.v… HTML5 vẫn sẽ giữ lại những đặc điểm cơ bản của HTML4 và bổ sung thêm các đặc tả nổi trội của XHTML, DOM cấp 2, đặc biệt là JavaScript.

VD:
  
   
   Tutorials Point
  
	
  	
  
   

HTML5 Document Structure Example

This page should be tried in safari, chrome or Mozila.

Created by NHATDT

[highlighter]

Thành phần của HTML5

 • Thẻ HTML mới
 • Thuộc tính CSS3
 • Javascript
 • Công nghệ hỗ trợ tách biệt

Phạm vi sử dụng

 • PC
 • Smartphone, Tablet