Html & Css, HTML5-CSS3 - Series

HTML5 – CSS – Tutorial – Step 8

LÀM VIỆC VỚI CÁC THÀNH PHẦN VIDEO, AUDIO CỦA HTML5


– Thành phần VIDEO, AUDIO trong HTML5
+ Tại sao phải thêm video, âm thanh vào trang web?
    • Tạo nên trang web hấp dẫn
    • Thu hút sự truy cập của người duyệt với website
    • Là một cách thu hút người dùng
+ HTML5 chèn video, âm thanh vào trang web như thế nào?
    • Cung cấp thành phần HTML video chạy trong trình duyệt
    • Tích hợp thêm với Javascript
    • Câu lệnh:


    • Autoplay:   thuộc tính quy định với trình duyệt đoạn video sẽ được chơi ngay khi trang được load
+ HTML5 cung cấp thêm các điều khiển cho video:

 

    • Controls: cung cấp trình điều khiển video trên các trình duyệt khác nhau

contorl media on firefox
Control trên Firefox

control trên chrome
Control trên Chrome

    • Poster:  thuộc tính chỉ định cho trình duyệt load hình ảnh ban đầu của video
    • Width, height:  thuộc tính chỉ định kích thước của video
    • Audio:  thuộc tính này cho phép tắt tiếng của video, giá trị ‘muted’
    • Loop:  thuộc tính này sẽ kích hoạt đoạn video phát lại
    • Preload:  cho phép tải đoạn video ngay khi tải trang web, giảm thời gian tải video


– Thêm các thuộc tính để video được hỗ trợ trên nhiều trình duyệt:
    • Có nhiều định dạng, codec cho video nhưng không phải lúc nào cũng hỗ trợ HTML5
  + Định dạng Ogg:
    • Định dạng theo chuẩn mã nguồn mở
    • Được hỗ trợ bởi các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera
mp4_ogg
  + Định dạng MP4:
    • Sử dụng codec H.264 và âm thanh sử dụng codec AAC
    • Được hỗ trợ bởi IE, Safari, iOS và Android

  + Để đoạn video ở cả2 định dạng Ogg và MP4 sẽ giúp hiển thị tốt trên các trình duyệt và thiết bị

 

  + Thêm thuộc tính type, codecs: mô tả cấu trúc kiểu của file ogg, mp4

 


– Điều khiển video với Javascript:
điều khiển video html qua javascript


– Chèn âm thanh vào trang web sử dụng HTML5:
audio tag trong html5


[highlighter]