Thông tin chung

Clone từ gitlab cho nhiều account

Do sử dụng bản miễn phí của git nên khách thường không add account của mình vào git của khách mà cho mình trực tiếp account của khách.
Trước đây mình dùng svn không có vấn đề gì. Tuy nhiên hiện tại mình cũng dùng gitlab dẫn đến git đã chọn mặc định account của khách dẫn đến mình bị lỗi không thể nào clone về được.
Cách làm:

 1. Giả sử có account từ gitlab (lưu ý không phải tài khoản đăng nhập qua bên thứ 3 như gmail hay facebook):
  email: user@test.com
  password: Test1234
 2. Link git cần clone:
  https://gitlab.com/group_developer/test_html.git
 3. Biến đổi link git thành:
  https://user@test.com:Test1234@gitlab.com/group_developer/test_html.git https://email:password@link_git_cần_clone
 4. Do dấu @ và 1 số kí tự đặc biệt, command git không nhận thì cần biến đổi ví dụ như @ => %40 => Link git: https://user%40test.com:Test1234@gitlab.com/group_developer/test_html.git
 5. Lệnh cần làm:
  git clone https://user%40test.com:Test1234@gitlab.com/group_developer/test_html.git

Chúc bạn thành công.