Thông tin chung

Rediect trong Xserver

Hướng dẫn rediect sang tên miền mới trong Xserver


Khi làm việc với Xserver trong trường hợp cần rediect 1 trang cũ sang trang mới, thay vì phải vào chỉnh sửa file .htaccess ta có thể link hoạt set trong trang cài đặt

B1 : Login vào Xserver
B2 : Sử dụng chức năng site transfer

B3 : Lựa chọn trang cần chỉnh sửa

B4 : Lựa chọn tab thứ 2 và điền url cần rediect đến sau đó save lại

Kết quả : Sau khi save thành công sẽ có kết quả như hình

có thể dễ dàng xóa đi setting này