iOS

[IOS] Lỗi cache màn hình splash

Khi thay đổi background của màn hình splash (background là một image), một số device dù đã xoá image cũ thay bằng image mới nhưng vẫn hiển thị được image cũ -> Cách xử lý: Cách 1: Không đặt tên trùng image cũ và image mới của background màn splash, nếu đặt trùng thì đổi tên vào set image lại…

Tiếp tục đọc