PHP

Sửa lỗi font chữ half-width khi gửi mail bằng mb_send_mail()

Bài viết hướng dẫn cách giữ đúng định dạng half-width khi gửi mail – Khi cài đặt cấu hình gửi mail với charset=”ISO-2022-JP” và gửi mail bằng hàm mb_send_mail(), nếu trong nội dung mail có chứa ký tự half-width thì sẽ bị lỗi font. Ví dụ: Trong nội dung mail có ký tự half-width “testテストTESTテスト”, khi gửi mail thì các ký…

Tiếp tục đọc

Wordpress

Hướng dẫn cài đặt dự án ea-news

Các bước cài đặt dự án: – Bước 1: Cài đặt cordova theo hướng dẫn ở link : https://cordova.apache.org/#getstarted (Có thể cài ở ổ C: hoặc ổ D:, hiện tại thì em đang cài trong thư mục htdocs của xampp) – Bước 2: Checkout svn của dự án. Link: svn://brite.vn/webapp/cordova/2020/eanews (Cài luôn trong thư mục của dự án lúc tạo project cordova) – Bước 3: Cài đặt wordpress…

Tiếp tục đọc