Html & Css

Google map event: thêm sự kiện sau khi zoom change

Bạn cần thực hiện 1 chức năng gì đó nếu zoom change.

Thật không may là sự kiện này lại không hoạt động như mình mong muốn. Nguyên nhân chính là bug của sự kiện zoom change này.
http://stackoverflow.com/questions/11377522/google-maps-api-v3-is-there-a-callback-or-event-listener-after-zoom-changed
Bạn có thể thực hiện theo cách trên. Đây là 1 cách chữa cháy.
Bạn sẽ lắng nghe 1 sự kiện khác sau khi zoom change, các sự kiện của bạn sẽ được thực hiện sau khi zoom change.
Cụ thể:
google.maps.event.addListener(map,'zoom_changed',function (event) {
zoomChangeBoundsListener = google.maps.event.addListener(map,'bounds_changed',function (event) {
//console.log(map.get_bounds());
// function của bạn viết ở đây
google.maps.event.removeListener(zoomChangeBoundsListener);
});
});