Thông tin chung

Cách xem file CSV bị lỗi font trên excel

Bài viết hướng dẫn cách xem file CSV bị lỗi font trên Excel

Xem file CSV lỗi font ko không cần cài thêm phần mềm gì, cũng chẳng cần phải chỉnh sửa file bằng Notepad
Đầu tiên mở excel lên và chọn tab Data và chon From Text theo hình

Chọn file CSV cần xem và chọn font theo hình, với excel bản mới thì đã tự nhận diện được font của file csv

– Có thể xem luôn preview ở dưới
– Trong màn hình kế tiếp, bỏ chọn ô Tab và chọn vào ô Comma. Ở đây chúng ta đang nói cho Excel biết rằng các trường trong file được ngăn cách bằng dấu phẩy, Excel cứ theo đó mà tách cột
– Nhấn Next, chọn ô để hiển thị dữ liệu, có thể để mặc định cũng được, nhấn OK thêm lần nữa là xong.