Thông tin chung

Sử dụng folder share để copy tài liệu sang phòng họp

Bài viết hướng dẫn sử dụng folder share của máy trong phòng họp công tyB1 – Trước tiên cần bật máy trong phòng họp lên (hiện tại là case orient đen viền đỏ) và nối mạng.

B2 – Tại máy của mình cần chắc chắn đã bật network sharing lên để nhìn thấy máy trong phòng họp

Máy phòng họp chính là máy có tên BRITE01-PC

B3 – Copy file vào folder share-folder trên máy phòng họp và sử dụng

======================================================================================================
Cách bật network sharing
B1 – Mở Control Panel và chọn theo hình dưới

Vào Control Panel và chọn Network and Sharing Center

B2 – Chọn Advanced sharing settings

B3 – Chọn ‘turn on’ như hình dưới

======================================================================================================
Vậy là xong từ giờ có thể truy cập máy trong phòng họp từ mục network như hình dưới