Thông tin chung

Giải nén thư mục có tên file tiếng Nhật

Bình thường các tên file tiếng Nhật khi giải nén đều bị lỗi font.

Các tên file này có thể giúp cho ta hiểu nội dung file này.
Tuy nhiên việc lỗi file sẽ gây khó chịu.
Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần set locale sang Nhật.
Vào Control Panel -> Region -> Administrative -> Change system locale, trong selectbox, chọn Japanese(Japan).
Restart máy.
Bạn lấy lại file nén, giải nén thì tên file sẽ là đúng tiếng Nhật.
Chúc bạn thành công.
Nguồn: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_8-files/corrupt-file-names-when-decompressin-or-browsing/0861243a-9d9a-418f-94c3-114fc2d9408a?auth=1