Thông tin chung

Sử dụng trang đăng ký thời gian làm việc (https://project.brite.vn/time-card)

Truy cập trang https://project.brite.vn/time-card để đăng ký thời gian làm việc của từng dự án.

 • Điền nội dung công việc và chọn dự án, sau đó ấn đăng ký để bắt đầu tính thời gian làm việc.

Form đăng ký thời gian làm việc

 

 

 

 

 • Sau khi hoàn thành công việc nhấn nút tắt để kết thúc việc tính thời gian làm việc.
 • Click vào nội dung công việc để có thể chỉnh sửa nội dung công việc.

Tắt tính thời gian làm việc

 • Thời gian làm việc được tổng hợp trong biểu đồ và bảng thông tin thời gian việc làm phía dưới.
  • Tùy vào quyền của từng tài khoản, có thể hiển thị biểu đồ theo từng user, dự án, thời gian (tháng và năm)
   • Đối với Người đại diện: Có thể lựa chọn tất cả user, tất cả dự án, và thời gian.
   • Đối với Người quản lý: Có thể lựa chọn user trong bộ phận mình phụ trách (web, app , game), dự án và thời gian.
   • Đối với Nhân viên: Có thể lựa chọn dự án mình đang tham gia và thời gian.
  • Với biểu đồ:
   • Cột ngang thể hiện các ngày trong tháng.
   • Cột dọc thể hiện thời gian làm việc từng ngày trong tháng.

Thống kê thời gian làm việc