Brite Management System, Thông tin chung

Sử dụng trang quản lý thời gian

Truy cập trang : https://project.brite.vn/time-late/index

1. Trang index 

Có 2 phần chính là : Danh sách tiền đi muộn và dánh sách xin đi muộn của người dùng

Hiện tại mọi người xem vào tháng 03-2020 sẽ có dữ liệu tiền đi muộn

– Đối với Người đại diện:
+ Có thể xem được tất cả user
+ Có quyền chỉnh sửa bài viết xin đi muộn
+ Có quyền upload file chấm công để tính tiền phạt

– Đối với Người quản lý:
+ Có thể xem được user trong bộ phận mình phụ trách (web, app , game)
+ Có quyền chỉnh sửa bài viết xin đi muộn

– Đối với Nhân viên: Xem được chính mình , không được chỉnh sửa bài viết

 2 . Chi tiết tiền đi muộn

Khi bấm vào button chi tiết ở trang index sẽ vào trang chi tiết tiền đi muộn

Trang sẽ hiển thị thời gian đến muộn và tiền theo từng ngày trong tháng của người dùng đã chọn

Cách tính tiền đi muộn hiện tại là :

  • Thời gian bắt đầu tính đi muộn là 7h55p hoặc nếu có xin đi muộn sẽ tính từ thời gian xin đi muộn
  • Muộn trong 10p sẽ phạt 5k và cứ thế nhân lên (vd : 15p là 10k)
  • Nếu đi muộn 2 ngày liên tiếp thì tiền phạt ngày thứ 2 sẽ nhân gấp đôi và tương tự

3. Trang đăng kí đi muộn 

Từ trang index bấm vào đăng kí mới để đăng kí xin đi muộn

– Giới hạn xin đi muộn hiện tại là :

  • Một ngày chỉ xin đi muộn 1 lần
  • Một tuần chỉ xin đi muộn 3 ngày
  • Một tháng chỉ xin đi muộn 5 ngày