Android

[Android][Widget] Sử dụng ImageView

Dưới đây là 1 vài chú ý khi muốn hiển thị ảnh trong android (sử dụng trong file layout) :

 

 

1. Sử dụng android.support.v7.widget.AppCompatImageView thay cho ImageView mặc định :   

+ Thêm support compat vào gradle (ở level app) :

 implementation ‘com.android.support:appcompat-v7:28.0.0’

+ Sử dụng srcCompat thay cho src để định nghĩa nguồn hình ảnh

 

 

Bài viết sẽ được bổ sung khi có những chú ý mới, cảm ơn mọi người đã theo dõi.