• Android

  [Android] Tạo tutorial theo từng màn hình

  Khi tạo hướng dẫn sử dụng cho 1 ứng dụng chúng ta có nhiều cách, 1 trong số đó là hiển thị chức năng của từng thành phần trên từng màn hình như sau :   Để làm việc này ta sẽ thực hiện theo các bước sau : 1. Thêm thư viện vào file gradle (trong cấp thư mục app) :    implementation 'com.elconfidencial.bubbleshowcase:bubbleshowcase:LATEST_VERSION'    LATEST_VERSION : Kiểm tra version ở trang chủ theo link ở cuối bài viết, thời điểm hiện tại là 1.3.1 2. Trong mỗi màn hình cần show tutorial cho view nào đó thực hiện add code :    new BubbleShowCaseBuilder(getActivity()) // Activity instance .title("Tiêu đề…

  Chức năng bình luận bị tắt ở [Android] Tạo tutorial theo từng màn hình
 • Android,  iOS

  [Mobile][Resources] Quy chuẩn đặt tên resource cho ứng dụng

  Với 1 ứng dụng thì resources (ảnh, text, media …) đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên khi phát triển ứng dụng thì đôi khi việc update 1 resource nào đó là ko tránh khỏi. Việc đặt tên các resources sao cho dễ hiểu dễ update là việc rất quan trọng đặc biệt là khi ứng dụng được phát triển cho nhiều os khác nhau (android, ios…) tương ứng với nó là nhiều đội dev khác nhau. Để tiện cho việc update app cũng như update resource thì khi bắt đầu làm cần thống nhất việc đặt tên cho các resource trong app giữa các đội dev…

  Chức năng bình luận bị tắt ở [Mobile][Resources] Quy chuẩn đặt tên resource cho ứng dụng
 • Android

  [Android][Widget] Sử dụng ImageView

  Dưới đây là 1 vài chú ý khi muốn hiển thị ảnh trong android (sử dụng trong file layout) :     1. Sử dụng android.support.v7.widget.AppCompatImageView thay cho ImageView mặc định :    + Thêm support compat vào gradle (ở level app) :  implementation ‘com.android.support:appcompat-v7:28.0.0’ + Sử dụng srcCompat thay cho src để định nghĩa nguồn hình ảnh     Bài viết sẽ được bổ sung khi có những chú ý mới, cảm ơn mọi người đã theo dõi.

  Chức năng bình luận bị tắt ở [Android][Widget] Sử dụng ImageView