Android, iOS

[Mobile][Resources] Quy chuẩn đặt tên resource cho ứng dụng

Với 1 ứng dụng thì resources (ảnh, text, media …) đóng 1 vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên khi phát triển ứng dụng thì đôi khi việc update 1 resource nào đó là ko tránh khỏi. Việc đặt tên các resources sao cho dễ hiểu dễ update là việc rất quan trọng đặc biệt là khi ứng dụng được phát triển cho nhiều os khác nhau (android, ios…) tương ứng với nó là nhiều đội dev khác nhau. Để tiện cho việc update app cũng như update resource thì khi bắt đầu làm cần thống nhất việc đặt tên cho các resource trong app giữa các đội dev và với chính cả design, ngoài ra chúng ta cần tuân thủ 1 số quy tắc đặt tên cho resource dưới :

1. Resource dạng media chỉ chấp nhận chữ cái thường, dấu gạch dưới (_), sốvà được đặt tên bắt đầu bằng chữ cái, tất cả là chữ thường, các từ phân cách nhau bởi dấu gạch dưới

2. Resource dạng media và hiển thị cố định trên màn hình đặt tên theo quy chuẩn : where_[feature]_row_column_[more_detail]

. where : dùng tên màn hình

. feature : chức năng (có thể có hoặc ko – hoặc gộp vào where)

. row, column : chia màn hình thành các dòng trong các dòng lại chia ra thành các cột trong đó có chứa vị trí các resource thì row, column chính là số thứ tự dòng, cột. Các resource sẽ đánh index từ 1, trừ resource kéo dài toàn bộ row hoặc column thì sẽ đánh index = 0

. more_detail : mô tả rõ hơn về ý nghĩa của resource nếu cần thiết

EXP : 

Với cách như trên ta có thể đặt tên dạng : summary_1_1, summary_1_2, … summary_5_0, summary_5_1, summary_5_2…

3. Resource dạng media và hiển thị theo chức năng đặt tên theo quy chuẩn : [where]_[type]_feature_[more_detail]

. where : dùng tên màn hình (có thể có hoặc ko – trong trường hợp nếu dùng ở nhiều nơi thì ko cần có là tốt nhất)

. type : loại resources (có thể có hoặc ko – chủ yếu làm rõ ý nghĩa của feature – có thể gộp vào feature – có thể đặt vs tên viết tắt cho ngắn)

. feature : chức năng

EXP : ta sẽ tên resources dạng : fab_add_transaction (floating-button-tạo-giao dịch), cate_eating (category (loại) – ăn uống), cate_children…

 

Bài viết sẽ được update tiếp khi thấy cần thay đổi hoặc bổ sung. Cảm ơn mọi người đã theo dõi./