• Uncategorized

  App Sổ thu chi – chú ý phần test xóa data cho iOS (giống Android)

  TH1: Đăng nhập tk 1 ở máy A. Sau đó tạo 1 bản ghi. Sau đó đăng nhập tk 1 đó ở máy B. -> Bản ghi vừa tạo ở máy A vẫn có bên máy B. Khi đó xóa bản ghi đó đi (xóa bản ghi trong app). Sau đó đăng nhập lại máy A nếu bản ghi đó đã được xóa thì OK TH2: Đăng nhập tk 1 ở máy A. Sau đó tạo 1 bản ghi. Sau đó đăng nhập tk 1 đó ở máy B. -> Bản ghi vừa tạo ở máy A vẫn có bên máy B. Khi đó xóa bản ghi đó đi (xóa bản…

  Chức năng bình luận bị tắt ở App Sổ thu chi – chú ý phần test xóa data cho iOS (giống Android)
 • Uncategorized

  Case Re-connect ở các màn hình

  TH Re-connect ở các màn hình, phổ biến nhất là : – Đang dùng app có cuộc gọi đến – Đang sử dụng có tin nhắn SMS, message, zalo, etc. -> xem tin xong vào lại app – Đang dùng bấm phím Home trên Device (cả android, ios) – Đang load màn hình (chuyển round hay chức năng…) bấm Home rồi vào lại – Đang dùng hết pin, sập nguồn -> sạc vào lại – Đang dùng -> sạc pin/rút sạc đang sạc ra – Đang dùng có thông báo pin yếu – Đang dùng có thông báo tới -> xem thông báo -> vào lại app – Load quảng…

  Chức năng bình luận bị tắt ở Case Re-connect ở các màn hình