Uncategorized

Case Re-connect ở các màn hình

TH Re-connect ở các màn hình, phổ biến nhất là :

– Đang dùng app có cuộc gọi đến

– Đang sử dụng có tin nhắn SMS, message, zalo, etc. -> xem tin xong vào lại app

– Đang dùng bấm phím Home trên Device (cả android, ios)

– Đang load màn hình (chuyển round hay chức năng…) bấm Home rồi vào lại

– Đang dùng hết pin, sập nguồn -> sạc vào lại

– Đang dùng -> sạc pin/rút sạc đang sạc ra

– Đang dùng có thông báo pin yếu

– Đang dùng có thông báo tới -> xem thông báo -> vào lại app

– Load quảng cáo hoặc mua IAP (lúc có mạng hoặc ko có mạng)

+ Lúc ko có mạng

+ Lúc có mạng sẵn

+ Lúc ko có mạng rồi bật mạng lên

+ Lúc có mạng, đang trong màn hình cần mạng đó, lại tắt mạng đi

+ Lúc mạng 4G -> 3G -> 2G

…..