Thông tin chung

Cài đặt việc hỗ trợ font chữ tiếng Nhật trên Windows 10

Mới đây, dự án mình gặp một trường hợp. Các file excel tiếng Nhật, ở cái nơi sử dụng macro đều lỗi hết.
Nguyên nhân chẩn đoán có thể do khách lưu kiểu tiếng Nhật nên hệ thống không đọc được dẫn đến lỗi file.
Cách sửa lỗi này:

1. Cài đặt bộ phím tiếng Nhật IME cho Windows 10.
Hiện tại link tham khảo là:

Cách cài bàn phím gõ tiếng Nhật trên Win 10

Hoặc trên Windows, vào ô search, đánh Language và chọn Region & language settings => Chọn Add a language => Tìm ngôn ngữ tiếng Nhật
Khi đó hệ thống sẽ cài đặt và tạo thêm ra 1 ô ngôn ngữ như trong hình.

2. Xét mặc định ngôn ngữ cho các chương trình không phải chữ chuẩn Unicode

Vẫn ở Region & language settings => Chọn Administrative language settings bên góc phải => Chọn tab Administrative => Chọn Change system locale => Chọn Japan
=> Restart máy để update

Mở thử file excel tiếng Nhật, sẽ không còn tình trạng lỗi macro nữa.

Được gắn thẻ ,