Html & Css, Thông tin chung

Sử dụng file SVG – và cách thay màu cơ bản

Cách thay đổi file SVG cơ bản

Thường khi làm web sẽ gặp dạng file svg – file này có ưu điểm hơn jpg và png khi resize
Đôi khi có yêu cầu cần thay đổi màu của file này
1 – Mở file bằng notepad
2 – 1 file svg đơn giản sẽ có nội dung như dưới


3 – tìm đến giá trị fill và thay đổi màu mong muốn
Còn nhiều dạng nữa nhưng đây là cơ bản nhất – sẽ update dần dần