Laravel, PHP

Laravel – Đăng nhập bằng guard

Đăng nhập bằng guard để phân chia session login ở các site khác nhau trong cùng một dự án. Khai báo guard: trong file config/auth.php khai báo các guard cần sử dụng. Sử dụng guard để đăng nhập:

Thông tin chung

Clone từ gitlab cho nhiều account

Do sử dụng bản miễn phí của git nên khách thường không add account của mình vào git của khách mà cho mình trực tiếp account của khách.Trước đây mình dùng svn không có vấn đề gì. Tuy nhiên hiện tại mình cũng dùng gitlab dẫn đến git đã chọn mặc định account của khách dẫn đến mình bị lỗi…

Tiếp tục đọc

iOS

[IOS] Lỗi cache màn hình splash

Khi thay đổi background của màn hình splash (background là một image), một số device dù đã xoá image cũ thay bằng image mới nhưng vẫn hiển thị được image cũ -> Cách xử lý: Cách 1: Không đặt tên trùng image cũ và image mới của background màn splash, nếu đặt trùng thì đổi tên vào set image lại…

Tiếp tục đọc

reactjs web

Hooks trong ReactJS

1. useState trong React useState là một hook cho phép chúng ta quản lý các state trong một functional component, Bằng cách gọi React.useState bên trong một functional compoenent, bạn đã có thể làm việc với state một cách nhanh chóng. Để sử dụng useState, trước tiên chúng ta cần import nó vào component. Tiếp theo, ta chỉ cần sử dụng useState bằng cú pháp: Ở…

Tiếp tục đọc

reactjs web

React Router trong ReactJS

React Router là một thư viện cho việc điều hướng URL tiêu chuẩn trong React, Nó cho phép chúng ta có thể đồng bộ UI với URL. Được thiết kế với API đơn giản, từ đó cho phép giải quyết các vấn đề về URL một cách nhanh chóng. 1. Cài đặt React Router trong ReactJS Để sử dụng React Router…

Tiếp tục đọc

reactjs web

Redux trong ReactJS

1. Tổng quan Redux Redux sẽ giải quyết một bài toán khá là quan trọng đó là chia sẻ state. Như đã đề cập ở trên thì việc chia sẻ state giữa các component với nhau theo các thức truyền qua props là khá phức tạp và rắc rối. Giả sử khi chúng ta muốn truyền dữ liệu từ component…

Tiếp tục đọc

reactjs web

Component Life Cycle trong ReactJS

Chúng ta có thể thấy được mọi thứ trong thế giới đều hoạt động theo một chu kì (ví dụ như con người và cây cối). Cây được mọc lên, sẽ phát triển rồi đến một khoảng thời gian nào đó là sẽ chết đi. Trong React Component cũng vậy, một chu kì cũng xuất hiện, components được khởi tạo…

Tiếp tục đọc