Html & Css

Giãn cách đều block con

Khi bạn có 1 block chứa 1 số block con giống nhau. Ví dụ như block to chứa 3 ảnh con trên. Vậy làm cách nào để giãn cách đều 3 ảnh này khi responsive. Mới đây, mình đã sử dụng 1 cách đã lấy được trên mạng. Để div cha thuộc tính: text-align: justify; Với các div con, để…

Tiếp tục đọc