Server linux

Cách sửa lỗi missing argument to -exec trên windows

Nếu bạn đang chạy máy ảo linux trên window.

Khi chạy file script và gặp trường hợp báo lỗi như dưới đây:

[highlighter]

find: missing argument to -exec

1 – Đầu tiền hãy chạy lênh dưới đây :

file foo.sh

2 – Nếu kết quả trả về có dòng sau :

with CRLF line terminators

3 – Hãy sửa nó bằng cách cài dos2unix và dùng nó để sửa file script như dưới đây:

sudo apt-get install dos2unix
dos2unix foo.sh
file foo.sh

4 – Kiểm tra lại file và cho chạy lại script, sẽ không còn lỗi nữa

file foo.sh
sh foo.sh