Laravel, PHP

Ứng dụng trò chuyện Laravel Ratchet Websocket thời gian thực

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thảo luận về Cách tạo Ứng dụng Trò chuyện Thời gian Thực trong Laravel 8 Framework bằng cách sử dụng Thư viện Web Ratchet. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xây dựng Ứng dụng trò chuyện thời gian thực, trong đó người dùng của chúng tôi có thể thực hiện cuộc trò chuyện…

Tiếp tục đọc

Laravel, PHP, Thông tin chung

Giới thiệu cách dùng Enum PHP

1 Giới thiệu Enum Enum là một kiểu dữ liệu đặc biệt, thường sử dụng cho việc định nghĩa một tập hợp cho các hằng số có giá trị cố định.Ví dụ như:– Các ngày trong tuần (Monday, Tuesday, … Sunday)– Giới tính (Man, Woman, Other)– Các mùa trong năm (Spring, Summer, Autumn, Winter)– ….Lợi ích của Enum:– Giảm các lỗi…

Tiếp tục đọc

Vuejs

Hướng dẫn sử dụng vue2-datepicker

Giới thiệu datepicker trong vue2: Datepicker là một thành phần có giá trị để chọn ngày trong các ứng dụng web hoặc di động và nó là một lịch bật lên nhỏ gắn với trường nhập biểu mẫu. Khi người dùng nhấp vào nó, một cửa sổ bật lên tương tác xuất hiện với các tùy chọn ngày tháng cho…

Tiếp tục đọc

Test

Giới thiệu Unit Test vuejs

Giới thiệu Unit Test với Jest cho Vue component. Vue-test-unit, một thư viện VueJS testing chính thức dựa trên avoriaz, vừa mới ra lò. Nó cung cấp tất cả các tool cần thiết giúp viết unit test trong ứng dụng VueJS một cách dễ dàng. Hướng dẫn cài đặt Unit Test Jest – npm i @vue/cli-plugin-unit-jest – vue add unit-jest Thêm cấu hình vào…

Tiếp tục đọc

Thông tin chung

Gửi tin nhắn slack cho khách khi dung lượng của server vượt quá bao nhiêu %

Gửi tin nhắn slack cho khách khi dung lượng của server vượt quá bao nhiêu % bằng shell bash Để gửi tin nhắn thông qua slack thì sẽ sử dụng api của slack để gửi tin nhắnThông tin về api của slack có thể tham khảo qua https://api.slack.com/#read_the_docs 1 Tạo app trên slack apiViệc sử dụng được slack api thì…

Tiếp tục đọc

PHP

Hướng dẫn sử dụng dotmoney

Khi bạn đăng kí sử dụng với Dotmoney bạn sẽ được cung cấp các giá trị: secretKey, accessKey, product_id Các giá trị ban đầu: $secretKey được sử dụng trong hàm createHash() $accessKey $product_id $accessDate là thời gian hiện tại theo định dạng timestamp (ex: 1671088940) $userId là user id của người dùng $requestMethod = ‘GET’ hoặc ‘POST’ $host = ‘https://api.sb.d-money.jp’;…

Tiếp tục đọc

Laravel, PHP, Thông tin chung

Tài liệu thành toán GMO

GMO là một cổng dịch vụ thanh toán số 1 của Nhật, Nó hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán (credit card, multipayment như pay-easy convenience-store …). Nó cung cấp đầy đủ các phương thức thanh toán chính của Nhật. Để bắt đầu làm việc với GMO api, thì bạn chỉ cần phải đăng kí một tài khoản test trên…

Tiếp tục đọc