Html & Css, Trick

Giới thiệu về contenteditable

Html5 ngày càng hướng thân thiện với người dùng hơn. Thẻ div với contenteditable sinh ra cũng có chung mục đích như vậy. Nó giúp người dùng có thể viết trực tiếp trên trình duyệt mà ngày xưa các developer phải cài firebug mới dùng được.

Html & Css

Chuyển đổi text có string url thành thẻ url

Với việc chuyển đổi 1 đoạn text thành link. Cakephp có hỗ trợ ở đây: http://book.cakephp.org/2.0/en/core-libraries/helpers/text.html Với javascript, có thể sử dụng thư viện js https://github.com/gregjacobs/Autolinker.js Ví dụ ở đây: http://greg-jacobs.com/Autolinker.js/examples/live-example/