Mysql, Server linux

Cấu hình replication mysql ubuntu

Cái này mới cài đặt được, tuy kinh nghiệm không có nhiều nhưng cũng có xảy ra 1 lỗi nhỏ nhặt. Trước tiên cần có 2 server ubuntu. Ở đây mình dùng 12.04, các phiên bản mới hơn tương tự.

Cakephp, PHP

Save datetime to database Cakephp3 từ string

Cakephp rất tiện dụng khi tự động tạo cấu trúc form cho bạn khi bạn save bản ghi vào database. Tuy nhiên, đôi lúc nó sẽ khiến bạn quên đi cấu trúc định dạng cần save. Ở bài này nói đến cấu trúc datetime.

PHP

Convert string to datetime for save to database

Bạn muốn chuyển định dạng string của date nhập vào sang dạng datetime bằng php. Php từ 5.3 đã hỗ trợ bạn hàm này. B1: Trước hết bạn load thư viện php use DateTime; B2: Tạo định dạng của string $format = ‘Ymd’; B3: Save to biến datetime bằng lệnh DateTime::createFromFormat $date = DateTime::createFromFormat($format, ‘20090235’); Như với ví dụ trên…

Tiếp tục đọc

Html & Css

Giãn cách đều block con

Khi bạn có 1 block chứa 1 số block con giống nhau. Ví dụ như block to chứa 3 ảnh con trên. Vậy làm cách nào để giãn cách đều 3 ảnh này khi responsive. Mới đây, mình đã sử dụng 1 cách đã lấy được trên mạng. Để div cha thuộc tính: text-align: justify; Với các div con, để…

Tiếp tục đọc